Scammers

Han vet hur scammers gör och han ber dem äta bajs, är han själv en scammer?


Roligaannonser.se © 2016